<address id="7hvd3"></address>

    
    
    <meter id="7hvd3"></meter>

     <progress id="7hvd3"></progress>

         <progress id="7hvd3"></progress>

                      

                 機械工程學院第四屆工會委員會委員名單

                               

          工會主席

           

          工會副主席

          樊志華

          組織委員

          何海斌

          青工委員

          鄭軍強

          女工委員

          歐翠夏

          福利委員

          周傳平

          文體委員

          劉海強

                              機械工程學院第四屆工會小組長名單

           

          機電所工會小組

          鄭軍強

          機制所工會小組

          郭宗福

          機設所工會小組

          劉婷婷

          海洋中心工會小組

          王振宇

          車輛所工會小組

          何海斌

          實驗/工訓兩中心工會小組

          歐翠夏

          三辦工會小組

          曹友杰

           


          中国足彩在线-官网